To contact Crossroads Karaoke:

No longer in business